środa, 8 lutego 2017

Szkolenie w Placówce Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami z Zespołem Aspergera. 15 lutego 2017. Warszawa.


http://www.pomocautyzm.org/so/9LcDYyXU?cid=0#/main