poniedziałek, 10 lutego 2014

Zaproszenie do współpracy dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Szanowni Państwo, 

Już wkrótce Fundacja Ergo Sum uruchomi sklep internetowy.

W sklepie będą mogły sprzedawać swoje produkty (rękodzieło ale nie tylko) osoby będące w trudnej sytuacji, w szczególności z powodu:


ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Będziemy rozliczać się z osobami sprzedającymi na podstawie umów o dzieło. 


Fundacja podpisze umowy z kurierami, operatorami płatności elektronicznych a także będzie wystawiać faktury dla kupujących itp.

Jednak aby rozpocząć działalność sklepu - potrzebujemy go zatowarować.


Dlatego zwracamy się do osób, które coś własnoręcznie tworzą a które należą do wyżej wymienionej grupy i są wstępnie zainteresowane współpracą z nami w zakresie sprzedaży swoich produktów w naszym fundacyjnym sklepie o kontakt z nami poprzez e-mail: fundacjaergosum@gmail.com. 


Zapraszamy do współpracy również inne organizacje pozarządowe jak i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. 


Bardzo prosimy o udostępnianie naszego ogłoszenia.