czwartek, 29 stycznia 2015

Zapraszamy na szkolenie - Skuteczne sposoby na realizacje celów sprzedażowych w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych

O skutecznej i efektywnej sprzedaży w głównej mierze decydują kompetencje sprzedawcy, takie jak: wiedza produktowa, planowanie i organizowanie, umiejętności sprzedażowe, negocjowanie, orientacja na Klienta, rozwiązywanie problemów, orientacja na wyniki, współpraca. Nie mniejszy wpływ mają takie elementy, jak: chęć sprzedawania, gotowość do ciężkiej pracy, silna potrzeba osiągnięć, optymizm, wiedza zawodowa, właściwe wykorzystanie czasu, umiejętność zadawania pytań i wysłuchania odpowiedzi, gotowość do pomocy Klientowi.

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu rozwijającym kluczowe kompetencje decydujące o sukcesie.

UCZESTNICY:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych, które pragną rozwijać umiejętności z zakresu efektywnej sprzedaży produktów i usług.

CEL SZKOLENIA:
 • Dostarczenie wiedzy na temat technik sprzedaży, motywów zakupowych Klientów, badania potrzeb i oczekiwań, typów Klientów oraz radzenia sobie z zastrzeżeniami
 • Doskonalenie umiejętności pozyskiwania Klientów 
 • Ćwiczenie technik zwiększających efektywność sprzedaży
KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:
 • Wzrost sprzedaży
 • Długofalowe relacje z Klientami
 • Wzrost kompetencji sprzedażowych handlowców
 • Łatwiejsze dostrzeganie potrzeb klientów – szybsze dostosowanie oferty do rynku
 • Upowszechnienie najlepszych praktyk handlowych w całej organizacji
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 • Wzrost umiejętności sprzedażowych
 • Wzrost umiejętności z zakresu diagnozy potrzeb Klienta
 • Nabycie umiejętności skutecznej sprzedaży produktów i usług
 • Większa liczba Klientów
 DLACZEGO TO SZKOLENIE?
 • 50% praktycznych ćwiczeń - to dzięki praktycznym ćwiczeniom pracownicy najskuteczniej podnoszą swe kompetencje
 • Małe grupy  12 osób - tylko w małych grupach trener ma możliwość wychwycenia i skorygowania popełnianych błędów przez uczestników, dzięki czemu skuteczność szkolenia znacznie wzrasta
 • Doświadczony trener - tylko trener, który zna realia w świecie sprzedaży, lepiej rozumie sprzedawców i posiada łatwość przekazu kluczowych informacji  w realizacji celów sprzedażowych
PROGRAM SZKOLENIA
 • Sprzedaż jako proces (etapy procesu sprzedaży) 
 • Jak to się dzieje, że Klienci kupują? Etapy procesu myślowego potencjalnego Klienta
 • Przygotowanie do rozmowy sprzedażowej,
 • Rozpoczęcie rozmowy - jak stworzyć pozytywny klimat sprzyjający sprzedaży?
 • Prezentacja oferty handlowej 
 • Kto jest kim w procesie sprzedaży
 •  Trochę inne sprzedawanie
 • Zamykanie sprzedaży,  Zastrzeżenia Klienta i odpowiedź na nie
Koszty szkolenia:
Cena szkolenia w Warszawie: 490 PLN  
Koszt szkoleń wyjazdowych wg indywidualnych ustaleń.

Cena obejmuje:
 • 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 2 miesięcy po szkoleniu
PROMOCJA:
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA: