niedziela, 25 stycznia 2015

Zapraszamy na szkolenie - Strategia zarządzania czyli jak stworzyć Biznesplan

Biznesplan to element planowania strategicznego.  Jest to kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem/projektem, a następnie sposobów metod i środków finansowych do osiągnięcia założonych celów. Jego elementami są m.in. Misja i Wizja, analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT, cele operacyjne itd. Biznesplan jest mapą, z wytyczoną trasą do osiągnięcia celu, niezbędną do efektywnego zarządzania projektem czy firmą.

Szkolenie pomoże uczestnikom w samodzielnym tworzeniu części merytorycznej i finansowej biznesplanu. Szkolenie ma formę warsztatu. W jego trakcie uczestnicy będą wypełniać przykładowe formularze biznesplanu na swoje indywidualne potrzeby.

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu.

UCZESTNICY:

Osoby, które maja pomysł na biznes ale nie posiadają jeszcze swojej firmy, właściciele istniejących małych firm, z sektora prywatnego jak i sektora przedsiębiorstw pozarządowych  i ich pracownicy, którzy chcą skuteczniej zarządzać swoja działalnością, planują wdrożyć nowy projekt lub ubiegają się o dofinansowanie własnej działalności (np. kredyt, środki unijne etc.).

CEL SZKOLENIA:

Przybliżenie praktycznych aspektów opracowania i realizacji biznesplanu (w tym tworzenia strategii przedsiębiorstwa) oraz analiz finansowych, czyli najważniejszego dokumentu przy zakładaniu przedsiębiorstwa lub rozszerzenia bądź zmiany profilu jego działalności

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

Otrzymanie wiedzy na temat stworzenie biznesplanu jako narzędzia pomagającego w zaplanowaniu nie tylko działań programowych, ale także struktury ich finansowania, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsięwzięcia i utrzymania się na rynku.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Poznanie zasad umożliwiających przygotowanie poprawnego biznesplanu,
Umiejętność rozpoznania potencjału firmy/instytucji na tle konkurencji,
Nabycie umiejętności umożliwiających sporządzenie analizy finansowej na prognozowany okres inwestycji,
Umiejętność określania celów oraz projektowania procesu i struktury biznesplanu,
Umiejętność włączenia elementów strategii w plany operacyjne,
Zrozumienie zasad i tworzenia mechanizmów służących efektywnej kontroli realizacji planu.

 DLACZEGO TO SZKOLENIE?
 • 50% praktycznych ćwiczeń - to dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy 
 • najskuteczniej podnoszą swe kompetencje
 • Grupy do 15 os. - tylko w takich grupach trener ma możliwość wychwycenia i 
 • skorygowania popełnianych błędów przez uczestników, co podnosi skuteczność szkolenia
 • Doświadczony trener - tylko trener z doświadczeniem w organizacjach 
 • pozarządowych zna realia sektora, odpowiadający za biznes development w jednej z większych polskich korporacji jak i z doświadczeniem w zarządzaniu własnym biznesem.

PROGRAM SZKOLENIA
 • Czym jest zarządzanie? 
 • Misja i Wizja i jak je realizować?
 • Strategia błękitnego oceanu
 • Analizujemy: Otoczenie firmy
 • Analizujemy: Kim jest nasz klient i czego od nas oczekuje?
 • Analizujemy: Jaka mamy konkurencje? 
 • Analizujemy: Jakich mamy dostawców?
 • Analizujemy: Analiza wewnętrzna: SWOT, Zasoby (ludzkie i materialne)
 • Cele operacyjne
 • Plan operacyjny
 • Biznesplan część finansowa

Koszty szkolenia:
Cena szkolenia w Warszawie: 490 PLN 
Koszt szkoleń wyjazdowych wg indywidualnych ustaleń.   

Cena obejmuje:
 • 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 2 miesięcy po szkoleniu
PROMOCJA:
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA: