środa, 14 grudnia 2016

Wsparcie ludności cywilnej w Aleppo

Fundacja Ergo Sum została powołana do wspierania osób nie tylko z spectrum autyzmu ale również do wspierania osób będących w trudnej sytuacji życiowej.


W #Aleppo trwa eksterminacja ludności cywilnej.


Jeśli ktoś mówi, że kocha ludzi, kocha życie, że życie może być fajne - nie może tak żyć w nicnierobieniu kiedy ludzie żegnają się z życiem, bo w nadziei już w nich nie ma, bo przemoc jest silniejsza od miłości bliźniego do bliźniego - gdy wszelkie wartości przeminęły, gdyz moż...na przez śmierć zbędnych, niewinnych - w dzisiejszych czasach uzyskać niepodzielną władzę.


Kiedy świat reaguje tylko gdy tragedie - terroryzm dotkną tylko te kraje co mieszczą się na liście top możnych - cywilizowanych lub w jakiś opcjach religijnych. I co najsmutniejsze jest to, że pomaga się za coś. Kawałek uzbrojenia, kawałek pola naftowego, kawałek...
Miłość nie polega na tym, żeby czegoś oczekiwać w zamian.
Niewiele mamy. Ale coś z Wami wspólnie możemy.


Zatem Zarząd Fundacji podjął uchwałę, że przychód (nie zysk) z działalności w Klubokawiarnia Życie jest fajne w dniu 16.12 oraz 23.12 czyli w dwa kolejne piątki zostanie przekazany na rzecz organizacji wspierającej ludność cywilna w Syrii.
Decyzję o tym, która to będzie organizacja podejmą sami pracownicy Klubokawiarni 20.12 na najbliższym spotkaniu operacyjnym a poprosimy o doradztwo Projekt CzujCzuj - informacje tu udostępnimy. Raport kasowy udostępnimy (zdjęcie) pod tym postem.


https://www.facebook.com/NowThisNews/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf