piątek, 18 kwietnia 2014

Życzenia świąteczneNiech to będą dla Was dni pełne refleksji - o przemijaniu i nadziei w to, że to co się kończy - coś nowego rozpoczyna.

Czas obudzi to co jeszcze uśpione  i ożywi się to co wydaje się martwe. Wiosna się cieszcie! Ludźmi się cieszcie!

Dobrych dni świątecznych...

niedziela, 6 kwietnia 2014

środa, 2 kwietnia 2014

Sklep niewykluczone.com

Szanowni Państwo,

Realizując swoja misję, Fundacja uruchomiła sklep Niewykluczone.com.

W sklepie mogą sprzedawać swoje produkty (rękodzieło ale nie tylko) osoby będące w trudnej sytuacji, w szczególności z powodu:

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Poprzez zakup produktów w naszym sklepie wspierasz finansowo te osoby.

Będziemy rozliczać się z osobami sprzedającymi na podstawie umów o dzieło.

Fundacja rozlicza się z kurierami, operatorami płatności elektronicznych a także wystawia w swoim imieniu faktury dla kupujących.

Osoby sprzedające nie ponoszą żadnych kosztów - poza produkcja towaru i jego zapakowaniem do bezpiecznej wysyłki - związanych ze sprzedażą swoich produktów w sklepie!

Jeśli jesteś osobą z tej grupy społecznej i chciałbyś sprzedawać swoje produkty - skontaktuj się z nami poprzez e-mail: fundacjaergosum@gmail.com lub telefonicznie tel.: 502 707 192.

Zapraszamy do współpracy również inne organizacje pozarządowe jak i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

Zapraszamy do DOBRYCH zakupów a także do współpracy!