czwartek, 29 stycznia 2015

Zapraszamy na szkolenie – Zarządzanie to nie to samo co rządzenie dowiedz się na czym polega różnica

„Nie ma idealnego pracownika – ale możemy stworzyć idealny zespól” to najkrótsza definicja Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W trakcie warsztatów które proponujemy chcemy pokazać jak zbudować dobrze działający zespół i jak cele organizacji pogodzić z celami jednostkowymi pracowników.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to jedna z kluczowych przewag jaka może firma osiągnąć nad konkurencją, przy czym chcemy pokazać ze nie zawsze lepszy zespól oznacza droższy a skuteczne motywowanie nie zawsze wiąże się z koniecznością podwyżki.
Szkolenie proponowane przez nas pomoże zrozumieć rolę i zasady obowiązujące w grupie a także właściwa rolę jednostki.

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu!

UCZESTNICY:

Właściciele firm, z sektora prywatnego jak i sektora przedsiębiorstw pozarządowych oraz spółdzielni  i ich pracownicy, którzy kierują zespołami, projektami i zajmują stanowiska samodzielne w organizacji

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zasadach rekrutacji, tworzenia zespołów problemowych lub projektowych, oraz rozwiązywania konfliktów w zespołach.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

Podstawową korzyścią dla organizacji poprawa wydajności pracy i atmosfery w zespole a także lepsza komunikacja pomiędzy jej komórkami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Zrozumienie roli Zasobów Ludzkich w firmie
 • Umiejętność rekrutacji nowych pracowników odpowiadających organizacji i jej misji
 • Wiedza jak rozwiązać nieuniknione konflikty w zespole
 • Umiejętność przekazywania konstruktywnej krytyki
 • Poznanie narzędzi motywujących pracowników

DLACZEGO TO SZKOLENIE?

 • Wiele praktycznych ćwiczeń - to dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy najskuteczniej przyswajają wiedze i podnoszą swe kompetencje
 • Grupy do 15 os. – praca w małych grupach gdzie trener może z każdym uczestnikiem nawiązać indywidulany kontakt  
 • Doświadczony trener - trener z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych i biznesie, przekazujący wiedzę na podstawie teorii popartej własnym doświadczeniem w Firmach państwowych, samorządowych i biznesie.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Rola Zasobów ludzkich w organizacji
 • Ustalanie celów i motywowanie pracowników
 • Lider i jego rola w zespole
 • Rekrutacja bez tajemnic
 • Tworzenie zespołów celowych w organizacji
 • Konflikt i metody jego rozwiązywania w zespole
 • Konstruktywna krytyka
 • Pracownik i jego rola w firmie
 • Style kierowania 
 • Metody ocen pracowniczych w organizacji

Koszty szkolenia:
Cena szkolenia w Warszawie: 490 PLN  
Koszt szkoleń wyjazdowych wg indywidualnych ustaleń.

Cena obejmuje:

 • 2 dniowe warsztaty szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 2 miesięcy po szkoleniu
PROMOCJA:
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapraszamy na szkolenie - Skuteczne sposoby na realizacje celów sprzedażowych w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych

O skutecznej i efektywnej sprzedaży w głównej mierze decydują kompetencje sprzedawcy, takie jak: wiedza produktowa, planowanie i organizowanie, umiejętności sprzedażowe, negocjowanie, orientacja na Klienta, rozwiązywanie problemów, orientacja na wyniki, współpraca. Nie mniejszy wpływ mają takie elementy, jak: chęć sprzedawania, gotowość do ciężkiej pracy, silna potrzeba osiągnięć, optymizm, wiedza zawodowa, właściwe wykorzystanie czasu, umiejętność zadawania pytań i wysłuchania odpowiedzi, gotowość do pomocy Klientowi.

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu rozwijającym kluczowe kompetencje decydujące o sukcesie.

UCZESTNICY:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych, które pragną rozwijać umiejętności z zakresu efektywnej sprzedaży produktów i usług.

CEL SZKOLENIA:
 • Dostarczenie wiedzy na temat technik sprzedaży, motywów zakupowych Klientów, badania potrzeb i oczekiwań, typów Klientów oraz radzenia sobie z zastrzeżeniami
 • Doskonalenie umiejętności pozyskiwania Klientów 
 • Ćwiczenie technik zwiększających efektywność sprzedaży
KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:
 • Wzrost sprzedaży
 • Długofalowe relacje z Klientami
 • Wzrost kompetencji sprzedażowych handlowców
 • Łatwiejsze dostrzeganie potrzeb klientów – szybsze dostosowanie oferty do rynku
 • Upowszechnienie najlepszych praktyk handlowych w całej organizacji
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 • Wzrost umiejętności sprzedażowych
 • Wzrost umiejętności z zakresu diagnozy potrzeb Klienta
 • Nabycie umiejętności skutecznej sprzedaży produktów i usług
 • Większa liczba Klientów
 DLACZEGO TO SZKOLENIE?
 • 50% praktycznych ćwiczeń - to dzięki praktycznym ćwiczeniom pracownicy najskuteczniej podnoszą swe kompetencje
 • Małe grupy  12 osób - tylko w małych grupach trener ma możliwość wychwycenia i skorygowania popełnianych błędów przez uczestników, dzięki czemu skuteczność szkolenia znacznie wzrasta
 • Doświadczony trener - tylko trener, który zna realia w świecie sprzedaży, lepiej rozumie sprzedawców i posiada łatwość przekazu kluczowych informacji  w realizacji celów sprzedażowych
PROGRAM SZKOLENIA
 • Sprzedaż jako proces (etapy procesu sprzedaży) 
 • Jak to się dzieje, że Klienci kupują? Etapy procesu myślowego potencjalnego Klienta
 • Przygotowanie do rozmowy sprzedażowej,
 • Rozpoczęcie rozmowy - jak stworzyć pozytywny klimat sprzyjający sprzedaży?
 • Prezentacja oferty handlowej 
 • Kto jest kim w procesie sprzedaży
 •  Trochę inne sprzedawanie
 • Zamykanie sprzedaży,  Zastrzeżenia Klienta i odpowiedź na nie
Koszty szkolenia:
Cena szkolenia w Warszawie: 490 PLN  
Koszt szkoleń wyjazdowych wg indywidualnych ustaleń.

Cena obejmuje:
 • 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 2 miesięcy po szkoleniu
PROMOCJA:
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

wtorek, 27 stycznia 2015

Zapraszamy na szkolenie - Podstawy rachunkowości w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych

Każda organizacja w większym lub mniejszym zakresie zobowiązana jest do poradzenie rachunkowości. Prawidłowo prowadzona księgowość w organizacji pozarządowej jest jednym z najważniejszych zagadnień, które prowadzą do sukcesu.

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu!

UCZESTNICY:

Członkowie, pracownicy, wolontariusze i księgowi organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych 

CEL SZKOLENIA:

Rozwijanie umiejętności pracowników w dziedzinie prowadzenia rachunkowości oraz prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty  ekonomii społecznej.
Na szkoleniu omówione zostaną typowe problemy PES w dziedzinie rachunkowości i prawa podatkowego.

Omawiane zagadnienia uwzględnią specyfikę rachunkowości i podatków w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność nieodpłatną i odpłatną jak i podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą.

Podczas szkolenia zostaną również omówione specjalne uregulowania prawne przewidujące dodatkowe uprawnienia i obowiązki w zakresie rachunkowości i   
podatków dla organizacji pożytku publicznego. 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:
 • Prawidłowo prowadzona księgowość 
 • Wzrost konkurencyjności organizacji w konkurach grantowych
 • Wzrost zaufania do organizacji
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 • Wzrost umiejętności księgowych 
 • Wzrost umiejętności wiedzy w zakresie finansów
 DLACZEGO TO SZKOLENIE?
 • 50% praktycznych ćwiczeń - to dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy najskuteczniej podnoszą swe kompetencje
 • Grupy do 15 os. - tylko w takich grupach trener ma możliwość wychwycenia i skorygowania popełnianych błędów przez uczestników, co podnosi skuteczność szkolenia
 • Doświadczony trener - tylko trener z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych zna realia sektora.

PROGRAM SZKOLENIA
 • Podstawy prawne rachunkowości w organizacjach pozarządowych – obowiązujące przepisy i ich wpływ na system księgowy.
 • Polityka rachunkowości 
 • Prowadzenie rachunkowości a formy działalności organizacji pozarządowych – dz. nieodpłatna, dz. odpłatna, dz. gospodarcza.
 • Księgi rachunkowe, plan kont, księga główna
 • Dokumentowanie operacji księgowych, opisywanie rachunków
 • Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych
 • Opodatkowanie organizacji pozarządowych
 • Umowy cywilno-prawne i wolontariat
 • Odpowiedzialność zarządu za powstałe nieprawidłowości podatkowe

Koszty szkolenia:
Cena szkolenia w Warszawie: 490 PLN  
Koszt szkoleń wyjazdowych wg indywidualnych ustaleń. 

 Cena obejmuje:
 • 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 2 miesiące po szkoleniu
PROMOCJA:
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA:


poniedziałek, 26 stycznia 2015

Zapraszamy na szkolenie - Podstawy marketingu w praktyce

Kiedy słyszymy słowo marketing – zazwyczaj kojarzy nam się z kampaniami reklamowymi. Przygotowanie reklamy jest ostatnim elementem w pracy nad strategią, w tym segmentacją i profilowaniem klientów. Dobrej reklamy nie da się przygotować bez zrozumienie roli marketingu w firmie, bez poznania jej strategii, bez segmentacji potencjalnych klientów a wreszcie bez poznania zasad i elementów marketingu mix. Jaki cel ma mieć nasza kampania?

Sukces kampanii reklamowej zależy od właściwie dobranej kreacji, spójności kampanii w różnych mediach. Jakie medium i jaki nośnik reklamy wybrać – prasę, radio, internet, telewizję, a może citylight, ulotki czy postawić tylko na działania PR? Jak skutecznie promować produkt w internecie. Jak zbudować dobrą i za darmo stronę www? Możliwości jest tak wiele, że mniej doświadczeni łatwiej się zagubią niż trafnie dobiorą narzędzia promocyjne a promocja to koszty.

Szkolenie proponowane przez nas pomoże zrozumieć świat marketingu i przygotuje uczestników do samodzielnej i efektywnej pracy koordynatora działań marketingowych w firmie.

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu!

UCZESTNICY:

Właściciele małych firm, z sektora prywatnego jak i sektora przedsiębiorstw pozarządowych  i ich pracownicy, którzy odpowiadać będą za marketing i pragną poznać w praktyce podstawowe narzędzia pracy marketerów oraz osoby bez klasycznego wykształcenia marketingowego, które chcą pogłębić i uporządkować wiedzę o marketingu.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w tworzeniu strategii promocji i prowadzenia działalności marketingowych w firmie/projekcie. 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

Podstawową korzyścią dla organizacji jest zrozumienie co oznacza marketing i jakie są jego koncepcje oraz pozyskanie praktycznej wiedzy jak skutecznie budować strategię marketingową i ja realizować w organizacji przy ograniczonych środkach finansowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Zrozumienie roli marketingu w firmie i poznanie podstawowych pojęć.
 • Wiedza się jak kształtować wizerunek organizacji i jak istotna jest strategia marketingowa. 
 • Wiedza jak zaplanować działania marketingowe i jak je wykonać. Jak to zrobić mając ograniczone środki w budżecie.
 • Umiejętność wyboru odpowiednich mediów reklamowych do promocji.
 • Nabycie wiedzy praktycznej jak za (prawie) darmo zbudować samemu i prowadzić swoja stronę www. Jak zaistnieć w sieci.

DLACZEGO TO SZKOLENIE?
 • 50% praktycznych ćwiczeń - to dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy najskuteczniej podnoszą swe kompetencje
 • Grupy do 15 os. - tylko w takich grupach trener ma możliwość wychwycenia i skorygowania popełnianych błędów przez uczestników, co podnosi skuteczność szkolenia
 • Doświadczony trener - tylko trener z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych zna realia sektora, odpowiadający za biznes development w jednej z większych polskich korporacji jak i z doświadczeniem w zarządzaniu własnym biznesem.

PROGRAM SZKOLENIA
 • Co to jest marketing?
 • Segmentacja klientów
 • Mix marketing
 • Rodzaje promocji, Formy promocji – Reklama
 • Identyfikacja wizualna firmy
 • Zakładanie domeny Internetowej.
 • Zakładanie i zasilenie kontentem strony www
 • Pozycjonowanie strony (adwords, sieci reklamowe, katalogi, ogłoszenia)
 • Profil na FB i jego promowanie
 • Marketing szeptany w internecie – (rekomendacje i porady eksperckie)
 • Inne działalności – e-mail reklamowy, sklep internetowy, allegr

Koszty szkolenia:
Cena szkolenia w Warszawie: 490 PLN
Koszt szkoleń wyjazdowych wg indywidualnych ustaleń.    

 Cena obejmuje:
 • 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 2 miesiący po szkoleniu
PROMOCJA:
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

niedziela, 25 stycznia 2015

Zapraszamy na szkolenie - Strategia zarządzania czyli jak stworzyć Biznesplan

Biznesplan to element planowania strategicznego.  Jest to kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem/projektem, a następnie sposobów metod i środków finansowych do osiągnięcia założonych celów. Jego elementami są m.in. Misja i Wizja, analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT, cele operacyjne itd. Biznesplan jest mapą, z wytyczoną trasą do osiągnięcia celu, niezbędną do efektywnego zarządzania projektem czy firmą.

Szkolenie pomoże uczestnikom w samodzielnym tworzeniu części merytorycznej i finansowej biznesplanu. Szkolenie ma formę warsztatu. W jego trakcie uczestnicy będą wypełniać przykładowe formularze biznesplanu na swoje indywidualne potrzeby.

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu.

UCZESTNICY:

Osoby, które maja pomysł na biznes ale nie posiadają jeszcze swojej firmy, właściciele istniejących małych firm, z sektora prywatnego jak i sektora przedsiębiorstw pozarządowych  i ich pracownicy, którzy chcą skuteczniej zarządzać swoja działalnością, planują wdrożyć nowy projekt lub ubiegają się o dofinansowanie własnej działalności (np. kredyt, środki unijne etc.).

CEL SZKOLENIA:

Przybliżenie praktycznych aspektów opracowania i realizacji biznesplanu (w tym tworzenia strategii przedsiębiorstwa) oraz analiz finansowych, czyli najważniejszego dokumentu przy zakładaniu przedsiębiorstwa lub rozszerzenia bądź zmiany profilu jego działalności

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

Otrzymanie wiedzy na temat stworzenie biznesplanu jako narzędzia pomagającego w zaplanowaniu nie tylko działań programowych, ale także struktury ich finansowania, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsięwzięcia i utrzymania się na rynku.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Poznanie zasad umożliwiających przygotowanie poprawnego biznesplanu,
Umiejętność rozpoznania potencjału firmy/instytucji na tle konkurencji,
Nabycie umiejętności umożliwiających sporządzenie analizy finansowej na prognozowany okres inwestycji,
Umiejętność określania celów oraz projektowania procesu i struktury biznesplanu,
Umiejętność włączenia elementów strategii w plany operacyjne,
Zrozumienie zasad i tworzenia mechanizmów służących efektywnej kontroli realizacji planu.

 DLACZEGO TO SZKOLENIE?
 • 50% praktycznych ćwiczeń - to dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy 
 • najskuteczniej podnoszą swe kompetencje
 • Grupy do 15 os. - tylko w takich grupach trener ma możliwość wychwycenia i 
 • skorygowania popełnianych błędów przez uczestników, co podnosi skuteczność szkolenia
 • Doświadczony trener - tylko trener z doświadczeniem w organizacjach 
 • pozarządowych zna realia sektora, odpowiadający za biznes development w jednej z większych polskich korporacji jak i z doświadczeniem w zarządzaniu własnym biznesem.

PROGRAM SZKOLENIA
 • Czym jest zarządzanie? 
 • Misja i Wizja i jak je realizować?
 • Strategia błękitnego oceanu
 • Analizujemy: Otoczenie firmy
 • Analizujemy: Kim jest nasz klient i czego od nas oczekuje?
 • Analizujemy: Jaka mamy konkurencje? 
 • Analizujemy: Jakich mamy dostawców?
 • Analizujemy: Analiza wewnętrzna: SWOT, Zasoby (ludzkie i materialne)
 • Cele operacyjne
 • Plan operacyjny
 • Biznesplan część finansowa

Koszty szkolenia:
Cena szkolenia w Warszawie: 490 PLN 
Koszt szkoleń wyjazdowych wg indywidualnych ustaleń.   

Cena obejmuje:
 • 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 2 miesięcy po szkoleniu
PROMOCJA:
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

czwartek, 22 stycznia 2015

Walentynki tuż, tuż...

Zapraszamy gorąco do sklepu niewykluczone.com na dobre zakupy - gdzie poza tym, że można kupić coś dla ukochanej osoby z okazji Walentynek, to również okazać dobre serce osobom będącym w potrzebie.

Całkowity zysk ze sprzedaży produktów w sklepie przekazywany jest osobom, które je wykonują.

Komplet podkładek pod kubki z koszyczkiem

Bransoletka Pastelowo-cytrynowa

Kadzielnica