sobota, 5 listopada 2016

Co dalej z osobami niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi

Są bardzo ważne tematy - dla nas - dla rodziców osób niepełnosprawnych - autystów - szczególnie tych niesamodzielnych - uzależnionych od wsparcia drugiej osoby.
1. Co dalej po szkole, gdy edukację nasze dorosłe dzieci skończą - w szczególności te niskofunkcjonujące.
2. Praca - aktywizacja zawodowa - osób, które mogłyby pracować - ale orzeczenie o niepełnosprawności uniemożliwia podjęcie pracy (przyczyn jest wiele - ale o tym porozmawiamy wkrótce)
3. Starość - godne życie naszych dorosłych dzieci - gdy nas już zabraknie. Godne - a nie żyjące w przechowalni w oczekiwaniu na odejście z tego świata.
I choć z trudem jeszcze realizujemy jako Fundacja punkt 2 - ale aktywizując już 15 osób - a wkrótce 18 - to nie zapominamy o punktach 1 i 3.
Mamy plany na kolejnych 8 lat.
Byleby nam zdrowia starczyło :) - ale jeśli są osoby, które chciałyby nas wesprzeć już w tej chwili w punkcie 1 - zapraszamy do kontaktu fundacjaergosum@gmail.com
I nie chcemy już czytać takich artykułów...
Godność jest niezbywalnym prawem każdego obywatela RP!


http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1598905%2c1%2cludzie-z-zespolem-downa-zyja-coraz-dluzej.read

wtorek, 1 listopada 2016

Libre Sum

Dziś w Teleexpress Extra w tvp.info opowiadaliśmy o naszym nowym projekcie, ale także o pracy w Klubokawiarnia Życie jest fajne :-) Dziękujemy pani Redaktor Patrycji Cieślak za zainteresowanie!
Pamiętajcie, że można nas wspierać zlecając nam druk i oprawę w niewielkich nakładach, a także na kupując nasze produkty na allegro: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=43327880
#autystawpracyhttps://www.facebook.com/libresum/?hc_ref=PAGES_TIMELINE