sobota, 31 sierpnia 2013

Poszukujemy architekta i osobę posiadającą uprawnienia budowlane

Po długich poszukiwaniach lokalu znaleźliśmy odpowiednie miejsce na warsztaty terapii zajęciowej dla autystów powyżej 16 roku życia (ok. 400 m2).

Informacje na temat warsztatów można znaleźć tu: http://www.slideshare.net/sa/4588955f7a8b409079ab5001210e6994

Jednak aby złożyć dokumentacje do PFRON poszukujemy architekta oraz osobą posiadającą uprawnienia budowlane, które na tym etapie zechciałyby wykonać prace pro bono (wykonawcę zaplanowanych prac remontowo – budowlanych już mamy  ) na rzecz Fundacji – a konkretnie na rzecz naszych podopiecznych, którzy będą korzystać z warsztatów.

Aby złożyć dokumentacje do PFRON zgodnie z rozporządzeniem ministra musimy przygotować:

„(...) Preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z:

a) kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, sporządzonym i podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierającym wyliczenia poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z podaniem podstawy kalkulacji,

b) dokumentacją projektową w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu”
Niestety terminy nas gonią i jeśli nie złożymy dokumentacji w najpóźniej do 9 września, wówczas będziemy musieli poszukiwać innych środków finansowania – a to jest prawie niemożliwe...

Niestety sytuacja jest taka, że Fundacja nie posiada żadnych środków finansowych – jednakże możemy poniesione koszty uwzględnić w preliminarzu – jako prace projektowe - i w przypadku dofinansowania zwrócić je (muszą być wpisane do preliminarza).

Oczywiście gotowi jesteśmy na podpisanie umowy przed przystąpieniem Państwa do pracy.

Zastrzegamy, że są istnieją dwa ryzyka:
a) nie otrzymamy dofinansowania,
b) póki nie podpiszemy umowy na lokal – jest ryzyko, że ktoś komercyjnie przystąpi do konkursu ofert i lokal nam przepadnie.

Niestety w tym drugim przypadku nie jest możliwe to, abyśmy czekali na decyzję urzędową – musimy podjąć ryzyko. Musimy złożyć wniosek o dofinansowanie do 9 września.

Mamy dostęp do budynku oraz do planów lokalu.

Bardzo będziemy wdzięczni za wszelka pomoc w tym temacie. Prosimy o udostępnianie tej informacji.

Kontakt z Fundacja Ergo Sum: Ola Ciechomska, tel. 0 502 707 192, e-mail: fundacjaergosum@gmail.com

piątek, 16 sierpnia 2013

Poszukujemy wolontariuszy PR

Poszukujemy osób rozwijających się w kierunku PR. Potrzebujemy wolontariuszy dla obywatelskiej imprezy kulturalno-społecznej „Jeden Muranów”, która odbędzie się 21. września. Wybrane osoby wesprą nas w sprawach organizacyjnych i Public Relations. Zapewniamy zaświadczenia i referencje potwierdzające udział w naszych projektach oraz realizację zadań z zakresu PR.

Osoby zainteresowane pracą PR prosimy o przygotowanie próbnej informacji prasowej na jeden z poniższych tematów:
„Spacer w przeszłość” - plenerowa instalacja historyczna,
„Muranów Żyje” - koncert połączony z grami, zabawami i warsztatami dla dzieci,
„Zejdźmy do historii” - wystawa fotograficzna i prezentacja wideo dotycząca Muranowa i Warszawy,
„Muraton” - bieg osiedlowy dla najmłodszych.
Imprezy są współorganizowane przez Wspólnotę Miła, Stowarzyszenie Stacja Muranów, Fundację Ergo Sum, ze wsparciem Dzielnicy Wola i innych podmiotów.

Prosimy o kontakt via e-mail: fundacjaergosum@gmail.com. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

czwartek, 15 sierpnia 2013

Warsztaty Terapii Zajęciowej - Informacja dla opiekunów

Na prośbę opiekunów osób niepełnosprawnych przygotowaliśmy prezentację dotyczącą planowanego uruchomienia WTZ.
Prezentację można obejrzeć klikając na poniższego linka:

Warsztaty Terapii Zajęciowej - Informacja dla opiekunów