Sklep

Zapraszamy serdecznie do sklepu: niewykluczone.com

Realizując swoja misję, Fundacja uruchomiła sklep Niewykluczone.com.
W sklepie mogą sprzedawać swoje produkty (rękodzieło ale nie tylko) osoby będące w trudnej sytuacji, w szczególności z powodu:

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Poprzez zakup produktów w naszym sklepie wspierasz finansowo te osoby.

Będziemy rozliczać się z osobami sprzedającymi na podstawie umów o dzieło.

Fundacja rozlicza się z kurierami, operatorami płatności elektronicznych a także wystawia w swoim imieniu faktury dla kupujących.

Osoby sprzedające nie ponoszą żadnych kosztów - poza produkcja towaru i jego zapakowaniem do bezpiecznej wysyłki - związanych ze sprzedażą swoich produktów w sklepie!

Dlatego zwracamy się do osób, które coś własnoręcznie tworzą a które należą do wyżej wymienionej grupy i są wstępnie zainteresowane współpracą z nami w zakresie sprzedaży swoich produktów w naszym fundacyjnym sklepie o kontakt z nami poprzez e-mail: fundacjaergosum@gmail.com.

Zapraszamy do współpracy również inne organizacje pozarządowe jak i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

Zapraszamy do DOBRYCH zakupów a także do współpracy!