czwartek, 12 września 2013

Ogłoszenie - Prosimy o przesyłanie zgłoszeń

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Mamy przygotowana pełną dokumentację projektową, która chcemy w najbliższy poniedziałek (16.09.2013) złożyć do odpowiednich urzędów aby uzyskać finansowanie. Brakuje nam jedynie pełnej listy osób, które chcą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych i rehabilitacyjnych (dotyczy osób ze spektrum autyzmu powyżej 16 roku życia)

Zwracamy się z prośba o przesłanie deklaracji (to nie jest zobowiązanie) uczestnictwa najpóźniej do godziny 12 w dniu 16.09.2013 na adres fundacjaergosum@gmail.com wraz z podaniem następujących danych:

imię i nazwisko opiekuna prawnego
telefon opiekuna prawnego
e-mail kontaktowy
imię i nazwisko kandydata
rok urodzenia kandydata
określenie stopnia i rodzajów niepełnosprawności wynikające z posiadanego orzeczenia

W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt pod nr tel. 502 707 192