poniedziałek, 12 października 2015

Poszukujemy osób do pracy w Klubokawiarni!Życie weryfikuje nasze plany - w związku z tym poszukujemy 3 osób na umowę o pracę w wymiarze pól etatu na poniższe stanowiska (po jednej na stanowisko) (WARSZAWA):

- obsługa Klubokawiarni - pełnoletnia osoba z autyzmem lub Zespołem Aspergera (z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności)
- manager Klubokawiarni/opiekun osoby niepełnosprawnej - osoba bezrobotna, osoby które mają doświadczenie w obcowaniu z autystami - opiekun prawny
- kucharz/kucharka - niepełnosprawna osoba z orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym o niepełnosprawności.

Uwaga: Zatrudnione osoby niepełnosprawne z powodu zatrudnienia w Klubokawiarni nie stracą renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jak i renty socjalnej. 

Do zadań obsługi Klubokawiarni będzie należało:

 • pomoc w utrzymaniu porządku w Klubokawiarni;
 • pomoc w obsłudze klientów Klubokawiarni w zakresie wyznaczonym przez managerów sali;
 • pomoc w pracach w kuchni;
 • pomoc w pracach technicznych;
 • podstawowa pomoc w przygotowaniu zajęć edukacyjnych, kulturalnych i popularyzatorskich (np. ustawienie mebli i sprzętu według wskazówek animatora kultury i nauki);
 • pomoc w realizacji zaplanowanych zakupów;
 • inne zadania wynikające z potrzeb działalności Klubokawiarni.


Do zadań managerów Klubokawiarni/opiekunów ON będzie należało:

 • obsługa klientów Klubokawiarni;
 • odpowiadanie za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w Klubokawiarni;
 • wsparcie i opieka nad zatrudnionymi autystami;
 • wyznaczenie prac odpowiednich do możliwości zatrudnionych autystów;
 • włączanie się w prace terapeutyczną dla zatrudnionych autystów, w tym współpraca z głównym terapeuta;
 • współpraca z opiekunami prawnymi zatrudnionych autystów;
 • obsługa kasy fiskalnej;
 • podstawowe drobne prace techniczne (naprawy, wymiana żarówki itp.) oraz informowanie managerów Klubokawiarni o potrzebie przeprowadzenia większych napraw;
 • współpraca z managerami w zakresie sporządzania list zakupów;
 • realizowanie zakupów na podstawie listy zakupowej zaakceptowanej przez Managera Klubokawiarni;
 • wystawianie, przyjmowanie i opisywanie dokumentacji finansowej (rachunki, KP, faktury);
 • inne zadania wynikające z potrzeb działalności Klubokawiarni.


Do zadań kucharzy będzie należało:

 • przygotowywanie posiłków zgodnie z ustalonym jadłospisem/menu oraz zgodnie z menu na imprezy organizowane w Klubokawiarni;
 • odpowiedzialność za bieżące i niezwłoczne wydawanie dań z kuchni zgodnie z zamówieniami klientów;
 • odpowiedzialność za utrzymanie czystości kuchni (higiena, narzędzia, produkty);
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy osób w kuchni;
 • koordynowanie zadań osób pracujących w danym czasie w kuchni;
 • ścisła współpraca z managerem klubokawiarni i jego zastępcą (grafiki, zaopatrzenie bieżące, przygotowanie list zakupowych);
 • współpraca z managerem sali w zakresie obsługi klientów;
 • współpraca z innymi osobami pracującymi w klubokawiarni;
 • inne zadania wynikające z potrzeb działalności Klubokawiarni.


W przypadku kandydatów na stanowisko managera sali -
prosimy o przesłanie swojego CV z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzonej rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt mailowy deklarujący chęć przystąpienia do rekrutacji. Deklarację mogą składać opiekunowie prawni w przypadku ON.

Termin wysłania powyższych informacji - najpóźniej do 19 października 2015 r. (włącznie) na adres zyj.fajnie@gmail.com

(źródło zdjęcia: http://www.flickr.com/photos/58862846@N00 - Sebastian Mary, licencja http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)