niedziela, 14 czerwca 2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie inkubacyjnym


Program inkubacyjny to cykl 6 spotkań konsultacyjno-warsztatowych, z elementami pracy własnej pomiędzy spotkaniami, których celem jest przygotowanie  strategii marketingowej lub biznesplanu (w zależności od aktualnej sytuacji projektu lub organizacji). Praca przy wykorzystaniu elementów metodyki design thinking.

Program skierowany jest do osób, które maja pomysł na biznes społeczny (ale nie tylko), ale nie posiadają jeszcze swojej firmy (grupa inicjatywna) oraz dla organizacji sektora przedsiębiorstw pozarządowych, które planują uruchomienie lub rozszerzenie działalności gospodarczej lub ubiegają się o dofinansowanie własnej działalności (np. kredyt, środki unijne etc.).

KROK PO KROKU (elementy programu):

 • Analiza zasobów organizacji i otoczenia zewnętrznego
 • Określenie mocnych i słabych stron organizacji/zespołu (analiza SWOT),
 • Ustalenie strategicznych celów społecznych i ekonomicznych,
 • Opracowanie założeń STP działalności ekonomicznej – segmentacja, targetowanie, pozycjonowanie,
 • Budowa i rozwój zespołu - zarządzanie relacjami grupowymi, efektywność, zagrożenia
 • Budowa społeczności - crowdsourcing
 • Dobór taktyk i narzędzi – z wykorzystaniem metodyki lean
 • Ustalenie budżetów, harmonogramów,
 • Pomoc w pozyskaniu mentora

WAŻNE INFORMACJE:

 • Cena - 2 000 zł/organizacja/grupa inicjatywna (max 2 osoby z organizacji lub grupy inicjatywnej)
 • Termin ustalany indywidualnie.
 • Miejsce: Warszawa (możliwość organizacji spotkania również poza Warszawą).
 • Kontakt: szkoleniaergosum@gmail.com lub 502 707 192 lub 603 871 841