sobota, 6 czerwca 2015

Zapraszamy na warsztat strategiczny: Czy przedsiębiorczość społeczna pasuje mojej organizacji?


Czy przedsiębiorczość społeczna pasuje mojej organizacji?

Czy mogę zmieniać świat a jednocześnie utrzymać się podejmując działalność ekonomiczną?

Autorski model opracowany na podstawie praktycznych doświadczeń z biznesu i organizacji pozarządowych, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Skierowany do osób i organizacji prowadzących działalność społeczną lub grupy inicjatywnej chcącej realizować działalność w ramach ekonomii społecznej.

Dwudniowy warsztat ma na celu weryfikację możliwości skorzystania z mechanizmów przedsiębiorczości społecznej w ich działalności oraz skorzystania z możliwych rynkowych źródeł finansowania.

 Spotkanie będzie miało formę warsztatu strategicznego. Praca w grupie.
  1. Wprowadzenie, ustalenie zasad pracy.
  2. Przedstawienie na bazie pytań - expose.
  3. Teoria - Aspekty formalne przedsiębiorczości społecznej. Formy prawne. Otoczenie prawne.  Modele biznesowe. Możliwości finansowania. Dobre praktyki.
  4. Strategia - cele strategiczne społeczne, wartości w organizacji, SWOT aktualnej działalności społecznej i otoczenia organizacji, zasoby organizacji, interesariusze organizacji, zestawienie dotychczasowej działalności społecznej oraz działalności marketingowo-informacyjnej. 
  5.  Burza mózgów - dobór i dopasowanie taktyk do grup docelowych w celu realizacji strategii, budowanie oferty produktowej, lean canvas działalności ekonomicznej (biznesowej).
  6. Podsumowanie. 
  • Cena - 1 500 zł/organizacja/grupa inicjatywna (max 2 osoby z organizacji lub grupy inicjatywnej)
  • Termin ustalany indywidualnie.
  • Miejsce: Warszawa (możliwość organizacji spotkania również poza Warszawą).
  • Kontakt: szkoleniaergosum@gmail.com lub 502 707 192 lub 603 871 841