piątek, 6 stycznia 2017

Silniejsza dorosłość - ankieta by JiM

Prosimy... rozsyłajcie....i weźcie udział ankiecie...
        https://jim-asd.webankieta.pl/ - ankieta dla osób z autyzmem i ZA
https://jim-opiekun.webankieta.pl/ - ankieta dla rodziców i opiekunów