wtorek, 27 stycznia 2015

Zapraszamy na szkolenie - Podstawy rachunkowości w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych

Każda organizacja w większym lub mniejszym zakresie zobowiązana jest do poradzenie rachunkowości. Prawidłowo prowadzona księgowość w organizacji pozarządowej jest jednym z najważniejszych zagadnień, które prowadzą do sukcesu.

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu!

UCZESTNICY:

Członkowie, pracownicy, wolontariusze i księgowi organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych 

CEL SZKOLENIA:

Rozwijanie umiejętności pracowników w dziedzinie prowadzenia rachunkowości oraz prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty  ekonomii społecznej.
Na szkoleniu omówione zostaną typowe problemy PES w dziedzinie rachunkowości i prawa podatkowego.

Omawiane zagadnienia uwzględnią specyfikę rachunkowości i podatków w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność nieodpłatną i odpłatną jak i podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą.

Podczas szkolenia zostaną również omówione specjalne uregulowania prawne przewidujące dodatkowe uprawnienia i obowiązki w zakresie rachunkowości i   
podatków dla organizacji pożytku publicznego. 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:
 • Prawidłowo prowadzona księgowość 
 • Wzrost konkurencyjności organizacji w konkurach grantowych
 • Wzrost zaufania do organizacji
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 • Wzrost umiejętności księgowych 
 • Wzrost umiejętności wiedzy w zakresie finansów
 DLACZEGO TO SZKOLENIE?
 • 50% praktycznych ćwiczeń - to dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy najskuteczniej podnoszą swe kompetencje
 • Grupy do 15 os. - tylko w takich grupach trener ma możliwość wychwycenia i skorygowania popełnianych błędów przez uczestników, co podnosi skuteczność szkolenia
 • Doświadczony trener - tylko trener z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych zna realia sektora.

PROGRAM SZKOLENIA
 • Podstawy prawne rachunkowości w organizacjach pozarządowych – obowiązujące przepisy i ich wpływ na system księgowy.
 • Polityka rachunkowości 
 • Prowadzenie rachunkowości a formy działalności organizacji pozarządowych – dz. nieodpłatna, dz. odpłatna, dz. gospodarcza.
 • Księgi rachunkowe, plan kont, księga główna
 • Dokumentowanie operacji księgowych, opisywanie rachunków
 • Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych
 • Opodatkowanie organizacji pozarządowych
 • Umowy cywilno-prawne i wolontariat
 • Odpowiedzialność zarządu za powstałe nieprawidłowości podatkowe

Koszty szkolenia:
Cena szkolenia w Warszawie: 490 PLN  
Koszt szkoleń wyjazdowych wg indywidualnych ustaleń. 

 Cena obejmuje:
 • 2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 2 miesiące po szkoleniu
PROMOCJA:
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA: