czwartek, 29 stycznia 2015

Zapraszamy na szkolenie – Zarządzanie to nie to samo co rządzenie dowiedz się na czym polega różnica

„Nie ma idealnego pracownika – ale możemy stworzyć idealny zespól” to najkrótsza definicja Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W trakcie warsztatów które proponujemy chcemy pokazać jak zbudować dobrze działający zespół i jak cele organizacji pogodzić z celami jednostkowymi pracowników.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to jedna z kluczowych przewag jaka może firma osiągnąć nad konkurencją, przy czym chcemy pokazać ze nie zawsze lepszy zespól oznacza droższy a skuteczne motywowanie nie zawsze wiąże się z koniecznością podwyżki.
Szkolenie proponowane przez nas pomoże zrozumieć rolę i zasady obowiązujące w grupie a także właściwa rolę jednostki.

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu!

UCZESTNICY:

Właściciele firm, z sektora prywatnego jak i sektora przedsiębiorstw pozarządowych oraz spółdzielni  i ich pracownicy, którzy kierują zespołami, projektami i zajmują stanowiska samodzielne w organizacji

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zasadach rekrutacji, tworzenia zespołów problemowych lub projektowych, oraz rozwiązywania konfliktów w zespołach.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

Podstawową korzyścią dla organizacji poprawa wydajności pracy i atmosfery w zespole a także lepsza komunikacja pomiędzy jej komórkami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Zrozumienie roli Zasobów Ludzkich w firmie
 • Umiejętność rekrutacji nowych pracowników odpowiadających organizacji i jej misji
 • Wiedza jak rozwiązać nieuniknione konflikty w zespole
 • Umiejętność przekazywania konstruktywnej krytyki
 • Poznanie narzędzi motywujących pracowników

DLACZEGO TO SZKOLENIE?

 • Wiele praktycznych ćwiczeń - to dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy najskuteczniej przyswajają wiedze i podnoszą swe kompetencje
 • Grupy do 15 os. – praca w małych grupach gdzie trener może z każdym uczestnikiem nawiązać indywidulany kontakt  
 • Doświadczony trener - trener z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych i biznesie, przekazujący wiedzę na podstawie teorii popartej własnym doświadczeniem w Firmach państwowych, samorządowych i biznesie.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Rola Zasobów ludzkich w organizacji
 • Ustalanie celów i motywowanie pracowników
 • Lider i jego rola w zespole
 • Rekrutacja bez tajemnic
 • Tworzenie zespołów celowych w organizacji
 • Konflikt i metody jego rozwiązywania w zespole
 • Konstruktywna krytyka
 • Pracownik i jego rola w firmie
 • Style kierowania 
 • Metody ocen pracowniczych w organizacji

Koszty szkolenia:
Cena szkolenia w Warszawie: 490 PLN  
Koszt szkoleń wyjazdowych wg indywidualnych ustaleń.

Cena obejmuje:

 • 2 dniowe warsztaty szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 2 miesięcy po szkoleniu
PROMOCJA:
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
 • Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA: